.eu

.eu je oficiálně označována jako ccTLD Evropské Unie. Tedy určena pro státy, které spadají do území EU. O doménu se kompletně stará nezisková organizace EURid, kterou založili tři operátoři registru – DNS Belgium, Istituto di Informatica e Telematica a Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS). EURid podléhá kompletně pod Evropskou komisi.

Registrovat .eu doménu si může jakýkoliv občan členského státu EU, organizace anebo firma s pobočkou v EU. Ovšem v prosinci 2018 Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise schválili úpravu pravidel, tak aby se registrace otevřela i lidem mimo území EU. Upravená pravidla by měla vstoupit v platnost 13. října 2022.

Technické informace

Doména .eu je po expiraci (konec platnosti) okamžitě vyřazena z DNS. Web na ní se jeví jako nedostupný. Ovšem stále běží ochranná lhůta, která je 40 dní. Po tuto dobu je možné si doménu prodloužit za standardní prodlužovací poplatek.

Historie

.eu byla schválena v roce 1999 jako dvoupísmenné označení států v EU podle ISO-3166. Proto je také označena jako ccTLD. V češtině často používáme ccTLD jako označení pro národní doménu, což je špatně. ccTLD (country code top level domain) je ve skutečnosti kód země anebo území.

V roce 2000 schválil Evropský koncil vytvoření .eu během setkání v Lisabonu na podporu internetové komerce uvnitř EU.

V dubnu 2002 pak Evropský parlament a koncil přijal Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .euText s významem pro EHP, které vyzvalo k implementaci .eu jako reprezentaci a zlepšení obrazu EU v globálním měřítku.

21. května 2003 Evropská komise pověřila EURid, aby se stal operátorem registru nové .eu domény.

V roce 2005 byl dokončen proces delegace domény.

Období sunrise (sunrise period) začalo 7. prosince 2005 a skončilo v dubnu 2006. Během této doby přijal registr 245 tisíc žádostí o registraci domény. Což i v dnešní době je u nových domén neuvěřitelný počet.

Následovala období landrush (landrush period), kde už byla registrace otevřena veřejnosti. Od 7. dubna 2006 do června 2006 oznámil EURid neuvěřitelný zájem o doménu .eu. Podle jejich statistik obdrželi kolem 3M žádostí o registraci.

Kritika

Obě období sunrise i landrush byly velice kritizovány za špatné legislativní plánování, implementaci a obecně že nebylo vše dobře promyšleno. Kritikové poukazovali na abnormální míru cybersquattingu a dalších forem zneužívání domén.

Mezi kritiky patřil i Bob Parson, zakladatel největšího registrátora domén na světě GoDaddy. Ten označil landrush za podvod (scam). Podle něj některé společnosti využili kličku v pravidlech, aby se dostali k prémiovým doménám. Například založili stovky registrátorů na stejných kontaktních informacích. EURid toto odmítl a prohlásil, že si všechny registrátory důkladně prověřuje.

O tři měsíce později však byly objeveny tři společnosti, které používali několik registrátorů k získávání a hromadění domén (tato aktivita je známa jako warehousing). Ačkoliv obecně tato aktivita není nelegální, tak pravidla registrů jí mohou zakázat. To byl i případ EUDid, který s registrátory zrušil kontrakt a zmrazil více jak 74 tisíc domén.

Další kauza trvala až do roku 2011. EURid objevil čínskou společnost, která už od sunrise registrovala domény na anglické adresy a telefonní čísla. Domény pak zneužívali k cybersquattingu.

7. dubna 2011 zavedl EURid možnost víceleté registrace. Maximální doba na kterou si můžete doménu .eu od té doby registrovat je 10 let.

Brexit

S odchodem Velké Británie 29. března 2019 z EU ztratí občané, organizace a komerční subjekty právo držet doménu .eu. EURid se k tomuto problému vyjádřil tak, že nebudou moct doménu .eu registrovat, převádět ani prodlužovat. Rušit by se tedy neměly.

IDN

V roce 2009 EURid implementoval podporu pro IDN. Povolené jsou pouze znaky v jazycích členských států EU.

1. června 2016 byla spuštěna doména .ею, která využívá kompletně cyrilici. Bylo to z důvodu připojení Bulharska do EU. Původně se zvažovalo použít ЕС (Европейски Съюз) v bulharské cyrilici ale to odporovalo pravidlům ICANN, protože by se dala zaměnit za .ec (ccTLD Ekvádoru). Na doménách druhého řádu .ею mohou být pouze znaky cyrilice, nelze tam vůbec použít latinka.

Podobný pokud byl i pro Řecko. V roce 2016 byla podána žádost o doménu .ευ, ovšem ta byla zamítnuta kvůli přílišné podobnosti s .eu. Další pokud byl podle řeckého EU – Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), tedy .εε . Ovšem zde byla zase podobnost s .ee (ccTLD Estonska)

DNSSEC

V červnu 2010 na 38. setkání ICANN v Bruselu oznámil EURid zavedení DNSSEC. Jako důvod uvedl zvýšení bezpečnosti internetových uživatelů.

EURid a podpora .eu

EURid prodej a propagaci .eu domény aktivně podporuje. Například registrátoři mají možnost prodávat .eu domény na první rok za zvýhodněné ceny. Díky tomu se .eu doména stala jednou z nejoblíbenějších pro weby „na jedno použití“, tedy weby které potřebujete aby fungovali jen 1 rok.

V posledních letech také na oslavu svých narozenin umožňuje EURid registrovat .eu doménu na 10 let za cenu 1 roku.

.eu doména také patří mezi nejlevnější na světě. EURid drží ceny dole, aby podpořil růst .eu a domény byly dostupné pro co možná největší počet lidí.

EURid také pořádá od roku 2014 každoroční .eu Web Awards. Jedná se o soutěž o nejlepší stránku na .eu doméně. Účast v soutěži je zdarma. Cenou je trofej s certifikátem, vytvoření minutového profesionálního videa, billboard na dva měsíce na bruselském letišti a ikonku kterou si můžete dát na web.

Obecně EURid patří mezi nejlepší registry, co do akcí a propagace.

Články o doméně .eu na 404m.com