Doména

Doména (Interentová doména) je slovní pojmenování místa na internetu. Technicky se může jednat o server (počítač) anebo i celou počítačovou síť. Nahrazuje klasické IP adresy, které byste si jen těžko pamatovali, třeba 46.28.105.85.

Co je doména pro začátečníky

Doménu si můžete představit jako adresu vašeho pozemku (to je webhostingu) na internetu. Ten by normálně měl jen číslo parcely třeba 46.28.105.85/180820/. Něco takového si jen tak nezapamatujete, a právě proto vznikli domény.

Doména může být rozdělena na tři části pomocí tečky:

subdoména.doména.koncovka
  • Koncovka neboli doména nejvyššího řádu (top level domain, zkráceně TLD), se používá na rozdělení internetu podle zemí, lokalit anebo organizací.
  • Doména je označována jako doména 2. úrovně. Právě tu si můžete registrovat.
  • Subdomén (domén 3. řádu) si můžete ke své doméně vytvořit dle libosti. Tedy pokud nejsou nějaká omezení na straně webhostingu, což v dnešní době už většinou nebývá. Platí stejná pravidla jak pro domény, jen můžete navíc použít tečku. Subdoména tak může být neco.neco.domena.tld.

Pravidla pojmenování domén

Domény 2. řádu mají určitá omezení při vytváření. Ta jsou definována standardem a také registrem, který je spravuje.

  • Doména smí mít jen 63 znaků.
  • Smí být použité pouze čísla, písmena a pomlčka. Nerozhoduje zdali jsou použita malá anebo velká písmena. U domén mezi tím není rozdíl.
  • V názvu domény nesmí být použity dvě pomlčky za sebou. Doména navíc nesmí pomlčkou začínat a končit.
  • Pouze u IDN domén lze použít čárky, háčky a některé speciální znaky.

Provozování domén

Domény má na starosti registr domén. To je organizace anebo komerční společnost, která řeší byrokratické záležitosti a ve většině případů i technické zázemí, není to však vždy pravidlem. Někdy si registr na to najme jinou společnost. Existují i případy, kdy registr není schopný zvládnout technické zázemí.

Registr většinou doménu neprodává, od toho má akreditované registrátory domén, kteří mohou registrovat domény, za předpokladu, že splní určitá pravidla. Akreditace bývá většinou nákladnou záležitostí, proto akreditovaní registrátoři své služby prodávají prostřednictvím API subregistrátorům. Složitější technické zásahy však tito subregistrátoři často neumí, proto je lepší registrovat domény u akreditovaných registrátorů.

Jak domény fungují

Ke každé doméně vede registr záznam, kde se nachází takzvané DNS záznamy. To je soubor informací, které říkají jak se s obsahem na ní spojit. Například internetovému prohlížeči řeknou, kde je server s obsahem, poštovnímu serveru kam poslat e-mail anebo zdali je e-mail poslaný z domény opravdu praví.

Více informací se dozvíte v článku DNS – Domain Name System.

Národní domény ccTLD

Národní domény (ccTLD – country code Top level domain) provozují registry jednotlivých států. Na rozdíl od komerčních společností mají větší pravomoc, aby si mohli přizpůsobit procesy pro potřebu obyvatel. Paradoxně to může vést k takovým extrémům jako provoz emoji domén na .ws (Samoa), které jinde ICANN (organizace dohlížející na internet) zakazuje, protože porušují pravidla pro IDN domén.

Nejvyšší domény jednotlivých států jsou vytvořeny podle ISO 3166. Vždy jsou dvoupísmenné.

Registr národních domén bývá většinou nezisková organizace, často vysoká škola s technickým zaměřením, s dostatečným technickým zázemím. Pokud stát není schopný zajistit technické zázemí pro provoz registru, tak se většinou použije komerční firma. Často je to vidět na doménách chudých států Afriky, ovšem třeba i slovenská národní doména .sk patří soukromé firmě CentralNic, protože stát se o ní nedokázal postarat.

K ccTLD bude vydán samostatný článek

Nadnárodní domény gTLD

Nadnárodní domény (gTLD – Generic Top Level Domain) jsou domény pod přímou správou IANA (organizace spadající pod ICAN, která dohlíží na internetové adresy). Původně měli sloužit k rozdělení internetu podle zaměření (.com – komerce, .org – organizace, .net – sítě, .edu – školství, .gov – vláda, .mil – armáda). Už delší dobu se to však nepoužívá.

K nTLD bude vydán samostatný článek

Nové domény nTLD

nTLD (New Top Level Domain, někdy také sTLD – Sponsored Top Level Domain) jsou novou generací internetových domén, které měly zbořit zaběhnutá pravidla a otevřít cestu k doménám nejvyššího řádu komerčním firmám a organizacím. Internet by se tak dal rozdělit nejen podle značek ale i lokalit (města, regiony).

K n TLD bude vydán samostatný článek

Další užitečné zdroje

Články o doménách

Poslední aktualizace textu: 20.08.2018 – pokud v článku něco chybí anebo je špatně neváhejte mi napsat.

 

Napsat komentář