Warehousing

Podle ICANN je Warehousing anebo též Domain Name Warehousing označení pro získávání a shromažďování domén registrátorem za účelem jejich držení pro vlastní potřebu a/nebo profit. Registrátoři kteří Warehousing provádí vybrané expirované domény zákazníků nepouští, místo toho si je nechávají – někdy draží anebo udržují pro účely parkování.

Tato činnost ve své podstatě není zakázána. Doménu může držet kdokoliv, ovšem z pohledu etického chování je hromadění domén bez zjevného účelu registrátorem často negativně vnímáno. Registrátor totiž brání v její regulérním využívání zákazníkům svým anebo konkurence. Zvláště v případě, že se na ní zobrazuje reklama anebo je dražena toto někteří lidé označují jako formu cybersquattingu.

ICANN v současné době nemá žádná pravidla, která by warehousing omezovala. Ovšem jednotlivé registry si to mohou řešit po svém. Zvláště jak bude nakládáno s expirovanou doménou.

Mezi nejznámější případy warehousingu patřil Godaddy a jeho společnost Standard Tactics, LLC,. Když se expirovaná doména neprodala v aukci a byla zajímavá, tak jí převedl na Standard Tactics, LLC, kde byla parkována kvůli dalšímu zisku. Ta byla v roce 2008 zrušena. Měla v držení 33 tisíc domén, z nichž podle majitele Boba Parsonse vydělávalo zhruba 8 tisíc.

Články o Warehousing  na 404m.com