nTLD

nTLD (new top level domains anebo new generic top level domains) je obecné označení pro domény, které vznikly v rámci New gTLD Program. Tento program stále běží a umožňuje přidávat nové gTLD do root zone prakticky v neomezeném počtu. Cílem je zvýšit konkurenčnost, inovovat a umožnit uživatelům více volby.

První kolo začalo 12. ledna 2012, kdy mohli společnosti podávat žádosti o nové TLD přes TLD Application System (TAS). Původně mělo skončit 12. dubna 2012, ale z důvodu chybu TAS bylo prodlouženo do 20. dubna 2012. Celkem bylo v prvním kole podáno 1930 žádostí o 1409 nTLD.

NTLD se liší podle druhů žádostí

  • Standardní gTLD – Jedná se o běžné generické domény. Většinou se jedná o běžná slova. Převážně určené pro každého, bez omezení. Ovšem v některých případech mohou být i značně omezena pravidly registru.
  • Komunitní TLD (Community TLD ) – Tyto domény jsou vyhodnocovány velice přísně. Musí splnit určitá kritéria. Zvláště musí být silně podporována ze strany komunity, kterou reprezentují. Například se jedná o domény .catholic, .gay, .tennis
  • Geografické TLD (Geographical TLD) – Tento druh domén reprezentuje určitou geografickou lokalitu. Většinou město anebo region. Pro její získání je nutné mít lokální politickou podporu.
  • Brandové TLD (Brand TLD) – Určena pro organizace a společnosti. K získání je potřeba mít obchodní značku anebo název společnosti. Příklady: .unicef, .google, .hbo, .loreal atd.

Historie

ICANN se snažil velice dlouho o přidání nových generických domén prvního řádu. nTLD jsou v podstatě teprve čtvrtou várkou gTLD. Ty předchozí navíc byly značně omezené.

První vlna byla v roce 2000 a šlo o takový test zdali to vůbec bude fungovat. Pak následovala vlna sTLD v roce 2003. Na základě získaných zkušeností byl vytvořen Policy Development Process. Jednalo se o soubor doporučených pravidel ohledně TLD. 19 z těchto pravidel si pak ICANN osvojil. Následně probíhaly ještě veřejné diskuze. Vzaly s v potaz připomínky držitelů ochranných známek, zájmy komunit, zákazníků a také technické připomínky (stabilita DNS atd.)

Ve výsledku tak byl vytvořena Aplikační příručka pro nové gTLD (Applicant Guidebook for New gTLDs). Podle její osmé verze (později deváté, která vyšla v průběhu) byl zahájen New gTLD Program v roce 2012.

Komise pro New gTLD Program byla ustanovena 10. dubna 2012 a měla celkem 12 členů.

Každý zájemce musel využít k registraci své žádosti TAS (TLD Application System), přes který mohl poslat až 50 žádostí (ve skutečnosti byl však maximum 49). Poplatek za žádost byl 5K USD. TAS se potýkal s technickými problémy, které jej vyřadily na několik hodin. Podle některých zdrojů dokonce došlo ke ztrátě některých žádostí. Upozornil na to i Jeff Neuman a Ken Hanson z Neustar.

Těsně před koncem oficiálního termínu 12. dubna 2012 přiznal zástupce ICANN že TAS má technické problémy a někteří uživatelé vidí přihlášky jiných. Rozhodli se proto systém vypnout až do 17. dubna 2012 a to z důvody ochrany údajů.

Články o nTLD na 404m.com