U budoucích nTLD možná bude zakázáno jednotné anebo množné číslo

Pracovní skupina SubPro (Subsequent Procedures working group), která má za úkol připravit doporučení pro druhé kolo zavádění nTLD, mezi pravidla přidala podmínku pro množné a jednotné číslo. Pokud by už existovala nTLD v jednotném čísle, tak v verze v množném by měla být zakázána.

SubPro konkrétně navrhuje, aby se pravidlo o zákazu týkalo pouze stejného jazyka a písma. Jako příklad uvádí .example a .examples. Z těchto dvou domén prvního řádu, by mohla existovat pouze jedna. Důvodem je, aby nedocházelo k matení uživatele.

V roce 2012, když se rozjelo první kolo zavádění nTLD, tak ICANN neměl žádná přesná pravidla pro jednotnou a množnou variantu stejné domény. Byly k dispozici pouze dvě procedury schvalování String Similarity Review (Hodnocení podobnosti řetězce) a String Confusion Objection (Námitky k matoucnosti řetězce). Ovšem výsledek těchto procedur mohl být různý.  Například prošlo minimálně 15 domén, které mají jak jednotné tak i množné číslo fan(s), .accountant(s), .loan(s), .review(s) anebo .deal(s). Procesy naopak zastavily třeba .pet(s) anebo .sport(s).

Na první pohled, tak výsledky z první kola mohou být celkem zvláštní. Proč někdo může mít množné číslo a jiný ne. Nové pravidlo je v tomto ohledu poměrně jasné.

Co to tedy přesně znamená? Pokud v první kole byla vytvořena nTLD v jednom čísle, tak v druhém (a dalších kolech) už bude množné číslo této domény zamítnuto. V případě, že se objeví dva zájemci – jeden bude chtít jednotné a druhý množné, tak nejspíše skončí v aukci a vyhraje ten kdo dá více.

Nicméně pracovní skupina upozornila, že zde je prostor k jednání pokud by se nejednalo o stejné slovo, ale homonymum (stejně anebo podobně znějící slovo s odlišným významem). Jako příklad uvádí .spring (jaro) a .springs (pružiny). Vzhledem k tomu, že nejsou jednotným/množným číslem toho druhého, tak by obě nTLD uznali. Budoucí provozovatel nTLD by se však musel zavázat, že doménu využije jen k takovému účelu jak je prezentována. Otázkou ale je, jak by se postavil k tomu, co udělají majitelé domén druhého řádu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář