.cz

.cz je národní doménou (ccTLD) České republiky. Její správou je pověřena neziskové zájmové sdružení CZ.NIC, které jí zaštiťuje i technicky. Samotné .cz domény však neprodává, dají se získat pouze u akreditovaných registrátorů.

Vnímání .cz domény v Česku

.cz doména je vnímána jako jasná a nejlepší volba pro český trh. Pokud chcete cílit na průměrného českého uživatele, tak potřebujte .cz doménu. Dříve se jako alternativa volila doména .com. V současné době už to neplatí. Čeští uživatelé internetu znají jen .cz a všechny ostatní berou jako zahraniční, což může být problém zvláště u e-shopů (nedůvěra).

Pokud nenajdete vhodnou alternativu pro .cz doménu, zkuste znovu .cz doménu, pak znovu a ještě jednou. Opravdu pro český trh nic lepšího není. Jestli to jinak nejde tak můžete zkusit:

  • .com – zvláště u starší a zkušenější internetové generace je vnímána jako nadnárodní (gTLD).
  • .eu – EU tlačí .eu domény všude a naši politici na to slyší. Spousta institucí i měst jede na .eu doménách. Lidé jí znají a umí si jí zapamatovat.
  • .org – díky Wikipedii jí znají všichni, zvláště lidé kteří jí využívají pravidelně. Nevhodná pro komerční projekt.

To je vše. Pro běžné uživatele v ČR nic jiného nefunguje. Zapomeňte na nTLD i další gTLD.

Omezení a podmínky užíván .cz domén

.cz doménu si může zaregistrovat kdokoliv, kdo jí řádně uhradí. CZ.NIC nemá žádná přísná pravidla ohledně registrace domén. Nejzásadnější podmínkou je, že doména musí být registrována na skutečnou právnickou anebo fyzickou osobu. Pokud má CZ.NIC o existenci osoby pochybnosti, tak si vše ověřuje zasláním doporučeného dopisu. Jestliže se dopis nepodaří doručit, tak doménu ruší.

.cz doména může být registrována na 1 až 10 let. Cena kterou si CZ.NIC účtuje je v současnosti (23.02.2019) 145 CZK/rok bez DPH, tato cena platí od 01.01.2019, kdy CZ.NIC doménu zdražil s odvoláním na růsty mezd v IT oblasti. To vyvolalo značnou nevoli mezi uživateli i některými akreditovanými registrátory. Někteří jako třeba společnost WEDOS Internet, a.s. což je v současnosti největším registrátorem .cz domén, zdražení odsoudil a prohlásil, že k němu není důvod.

Problémy s .cz doménou neřeší arbitráž ale soud. Arbitráže totiž odporují českým zákonům (nikdo vás nemůže jen tak připravit o doménu jako v případě arbitráže). Získat jí tedy nemusí být zrovna nic jednoduchého a může to trvat. Navíc soudy přistupují k problematice prokázání spekulace či (ne)užívání domén jak ukázal případ sporu o doménu Czechteam.cz.

Skrývání osobních údajů

CZ.NIC dlouhodobě bojoval proti skrývání osobních údajů u domén takzvaným whois proxy. Tato metoda, kdy je doména na oko převedena na třetí osobu, u .cz domény není možná, respektive je to proti pravidlům. Některé společnosti to nabízí, ovšem řeší to tak že doménu převedou sami na sebe, čímž se defakto stávají jejím vlastníkem.

Od roku 2013 nabízí CZ.NIC možnost schovat některé osobní údaje (email, telefon, adresa) pokud majitel provede ověření svého kontaktu, na který je doména registrována. Jedná se o trojstupňové ověření email, SMS a dopisem. CZ.NIC motivuje uživatele k tomu ověření rozdáváním věcných dárků – flash disků a šanci vyhrát tablet. Jak na to se dozvíte v článku Jak schovat osobní údaje u .cz domény.

Rozpor s GDPR

Podle GDPR by měly být všechny údaje osobního charakteru neveřejné, dokud k tomu nedá uživatel souhlas. U .cz domén to neplatí. CZ.NIC skryje část údajů, teprve poté co si ověříte kontakt na který domény registrujete. To však platí jen pro adresu, telefon a email. Jméno a příjmení bude veřejné vždy.

Ochrana .cz domény zablokováním u registru

CZ.NIC nabízí zablokování změn u .cz domény pomocí žádosti s notářsky ověřeným podpisem, zaslané přes datovou schránku anebo elektronicky přes svůj Doménový prohlížeč (nutné ověření kontaktu). Žádost si můžete vygenerovat zde.

Jedná se o velmi silnou ochranu domén, protože abyste přišli o .cz doménu, tak stačí aby někdo získat přístup k vaší emailové schránce.

Expirační proces .cz domény

Doména .cz se registruje standardně na 1 rok. Po jednom roce přechází do expirace a stavu ochranného období, kdy je možné jí opět za 125 Kč prodloužit. V této ochranné lhůtě je celkem 60 dní, z toho 30 dní funguje zcela normálním způsobem a 30 dní je znefunkčněn DNS. Takže doména vypadá jako „vypnutá“.

61. den od expirace je doména smazána v náhodnou dobu během dne, aby doménový spekulanti měli sníženou šanci jí získat. Tato doba není úplně náhodná, CZ.NIC uvolňuje smazané domény v 5ti minutových intervalech.

Zpoplatněné žádosti o registraci kvůli spekulantům

Aby ztížil CZ.NIC odchyt .cz domén, tak omezuje počet žádostí o registraci akreditovaným registrátorům. Jakékoliv žádosti nad limit jsou zpoplatněny zvlášť. Limit žádostí registrátora se stanovuje podle počtu registrovaných domén. V současné době tak mají největší šanci na odchyt domén velcí registrátoři, čehož mnozí využívají právě pro odchyt domén. Ve výsledku tak CZ.NIC zvýhodnil právě spekulanty.

Historie .cz domény

.cz doména byla spuštěna v lednu 1993 a nahradila připravovanou doménu .cs, která měla být společná pro Česko a Slovensko, resp pro ČSFR. Doména .cs nikdy nebyla spuštěna, protože došlo k rozdělení ČSFR.

Články o doméně .cz na 404m.com