WHOIS

WHOIS protokol (podle Who Is? – Kdo je?) je internetový protokol, který se používá k získávání informací o doménách, sítích a hostech (hosts) z WHOIS databáze přes síťový port 43. WHOIS záznam (WHOIS record) pak obsahuje výpis dat o vlastníkovi, provozovateli a další technické údaje.

V podstatě se jedná o přístup, správu a databázi, která obsahuje komu co patří, kdo co spravuje a navazující technické údaje. Záznamy ve WHOIS jsou důležité zvláště pro zjištění kontaktů v případě problémů. Například pokud z domény odchází spam, tak abyste věděli komu napsat.

Aby tohle vše mohlo fungovat musí být jako WHOIS protokol tak i data na WHOIS serveru veřejně přístupná pro kohokoliv a zdarma. Jednoduše kdokoliv musí být schopný položit přes WHOIS dotaz a získat správnou odpověď ze serveru. Vzhledem k osobním údajům, které jsou u služeb uvedeny (kdo je provozovatelem, na koho a kam se obrátit) je WHOIS v rozporu s některými výklady GDPR.

Každý registr provozuje svůj vlastní WHOIS server a některé registry vyžadují aby si vlastní vedli i jeho akreditovaní registrátoři. Pokud budete někdy chtít získat data o konkrétní doméně je ideální obrátit se na registr, který doménu spravuje. Na jejich stránkách pak najdete funkční rozhraní pro přístup do WHOIS databáze. Například WHOIS záznam pro .cz doménu najdete na stránkách CZ.NIC, WHOIS pro .com zase na stránkách Verisign.Výhodou používání WHOIS u registrů je hlavně rychlost odpovědi a anonymita. Existují totiž veřejné služby na zjišťování WHOIS, které sbírají data a když je o nějakou doménu velký zájem a není registrovaná, tak si jí registrují pro sebe.

Akreditovaní registrátoři mohou samozřejmě do WHOIS serveru posílat i požadavky na úpravu a zápis dat. Například registraci anebo prodloužení domény.

Historie

Začátkem 70. let minulého století byla pověřena Elizabeth Feinlerová a její tým, aby vytvořili první WHOIS databázi ještě pro ARPANET, předchůdce dnešního Internetu. V té době se mělo jednat spíše o adresář lidí a subjektů. Feinlerová jako místo pro první WHOIS server zvolila Standforskou univerzitu, konkrétně Network Information Center (NIC).

Začátkem 80. let byl WHOIS standardizován podle RFC 920. Původní WHOIS fungoval jako skutečná databáze. Mohli jste v něm hledat podle klíčových slov, kde dotaz vrátil seznam výsledků ať už se jednalo o domény, držitele apod.

V roce 1983 byl nahrazen protokol NPC protokolem TCP/IP a z ARPANETU se tak stal Internet. Technicky správně se ARPANET stal na pár let podsítí Internet, než kolem roku 1990 zanikl úplně.

S příchodem domén a jejich masovým využíváním bylo nutné vytvořit síť registrátorů a na ně navázaných služeb. Z jednoho WHOIS serveru jich vzniklo několik – daleko bezpečnějších, technicky odolnějších ale také více omezených. Ve WHOIS databázi už nemohl každý hledat jako dříve.

Jen pro zajímavost jeden z prvních registrátorů domén UUNET řešil registrací domén papírově. Papíry se žádostí o registraci pak posílal DARPA, kde prováděli zápis do WHOIS.

V roce 1993 získal WHOIS a domény pod správu InterNIC. National Science Foundation totiž požadoval, aby se o domény starala komerční společnost. V roce 1999 pak přešly tyto pravomoce na ICANN.

Na něm pak už bylo aby řešil moderní problémy 21. století. Například velkým právním problémem, který ukázal jak náročné je propojit svobodný Internet s legislativou, je třeba dohlédnutí na ochranu osobních údajů ve WHOIS systému, ale zároveň zabezpečit aby všechny údaje byly aktuální a co možná nejvíce pravdivé. Nastavit vhodná pravidla pro uživatele, registrátory, ISP a další navázané subjekty je velkou výzvou i do budoucnosti.

Dodnes je toto ne úplně vyřešeným tématem, což ukazuje i na problém s GDPR. Směrnice EU totiž zveřejňování osobních údajů zakazuje, ovšem bez toho aby veřejně bylo na koho se v případě problému obrátit padá princip fungování WHOIS.

Thick WHOIS servery (Tlusté WHOIS servery)

Thick WHOIS je na vyhrazených serverech, ke kterým mají přístup jen registry. Obsahují všechny údaje o všech doménách a jejich vlastnících. Na těchto serverech se dají provádět velmi rychlé a hromadné operace. Ty jsou určeny zvláště pro případ nouze. Například převést všechny domény od jednoho registrátora ke druhému v případě vážných problémů.

Thin WHOIS servery (Hubené WHOIS servery)

Thin WHOIS servery jsou servery, které obsahují jen záznam na jakém jiném WHOIS server najdete WHOIS záznam. Většinou odkazují na  WHOIS server akreditovaného registrátora, u kterého je doména registrována. Na rozdíl od národních domén (ccTLD) si totiž u některých gTLD (.com, .net) vedou vlastní WHOIS servery registrátoři.

Další témata

Články o whois na 404m.com