Lockheed Martin ($LMT) – Q1/2023

Společnost Lockheed Martin ($LMT) reportovala výsledky za první kvartál 2023 v úterý 18. dubna. Tato společnost je jedná z mých oblíbených a reporty od nich rád čtu. V $LMT mám menší pozici, kterou jsem otevřel při propadu v listopadu 2021.

UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.

Jedná se o jednu z největších zbrojařských společností na světě, která je známá díky stíhačkám 5. generace F-35 Lightning II a salvovým raketometům M142 HIMARS. Také má divizi věnující se vesmíru.

Hlavními zákazníky jsou agentury americké vlády. V prvním čtvrtletí roku 2023 tvořily 73 % z celkového obratu ve výši 15,1 miliardy USD americká vláda jako přímý nebo nepřímý dodavatel (včetně 63 % od Ministerstva obrany Spojených států), 26 % zahraniční zákazníci (včetně zahraničních vojenských prodejů uzavřených prostřednictvím americké vlády) a 1 % američtí komerční a jiní zákazníci.

Souhrn výsledků

Společnost dosáhla obrat ve výši 15,126 miliardy USD za Q1/2023 (+1,08 % Y/Y).

Čistý zisk činil 1,689 miliardy USD (-2,54 % Y/Y). V přepočtu 6,61 USD na akcii (+2,64 %). Následující obchodní den společnost dosáhla nového ATH. Aktuálně (21.03) se obchoduje na 475,58 USD za akcii, takže P/E je 21,71.

Free cash flow bylo 1,270 miliardy USD za kvartál (+11,21 % Y/Y). Na výplatu dividend šlo 784 milionu USD (3 USD/akcie za kvartál) a na zpětný odkup akcií (buyback) 500 milionů USD. Celkem koupili 0,9 milionů akcií.

K 26. březnu 2023 backlog (závazné objednávky) klesl na 145,096 miliardy USD (-3,27 %). $LMT očekává, že 36 % backlogu bude realizováno do 12 měsíců, 59 % do 24 měsíců a zbytek později.

Společnost má celkem 2,4 miliardy USD cash.

Výsledky jednotlivých divizí

Společnost působí ve čtyřech obchodních segmentech, které jsou rozděleny podle povahy produktů a služeb: Aeronautics (Letectví), Missiles and Fire Control (Střely a řízení palby), Rotary and Mission Systems (Rotační a letové systémy) a Space (Vesmír).

Meziročně byl nárůst hlavně u segmentu Vesmíru, pak u Rotační a letové systémy, Letectví a Střely a řízení palby naopak zaznamenalo pokles.

Aeronautics

V porovnání se stejným obdobím v roce 2022 se snížily čisté tržby o 132 milionů USD, což představuje pokles o 2 %. K poklesu přispělo hlavně nižší množství výrobních smluv na program F-35, které vedly k poklesu čistých tržeb o 335 milionů dolarů. Tento pokles byl částečně kompenzován vyššími tržbami na tajných programech, kde se prodeje zvýšily o 135 milionů USD, a na programu F-16, kde se prodeje zvýšily o 70 milionů USD.

Provozní zisk Aeronautics za první čtvrtletí 2023 byl srovnatelný se stejným obdobím v roce 2022. Provozní zisk na programu F-35 byl také srovnatelný, protože nižší množství výrobních smluv bylo většinou vyrovnáno výhodnějšími smlouvami. Provozní zisk na programu F-16 byl také srovnatelný.

Stav programu F-35

F-35 program bude pokračovat výrobou letadel na mnoho let, protože USA mají stále cíl mít ve svém inventáři 2456 letadel pro Vzdušné síly, Námořnictvo a Námořní pěchotu. K tomu přispívají i závazky sedmi mezinárodních partnerů a devíti zahraničních zákazníků FMS. Trvá i zájem dalších zemí.

Po F-35 je stále silná mezinárodní poptávka, jak dokládají nedávné nákupy Kanady, Singapuru a Jižní Koreje.

V prvním čtvrtletí roku 2023 bylo dodáno 5 letadel a zůstává nevyřízených 340 objednávek. Dodávky však ovlivnil problém s výbavou motoru Government Furnished Equipment (GFE), kvůli kterému byly lety pozastaveny až do března 2023.

V roce 2023 se plánuje dodat méně letadel než původně plánovaných 147 až 153, z důvodu maturování softwaru TR-3 a časování dodávek hardwaru. Nicméně, očekává se, že to nebude mít významný dopad na finanční výsledky. Celkově bylo od zahájení programu dodáno 899 letadel zákazníkům v USA a zahraničí. Program stále čelí mnoha výzvám, jako je výkonnost letadel, plán dodávek, náklady a požadavky na program a celková cenová dostupnost

Missiles and Fire Control (MFC)

Divize MFC zaznamenala pokles čistého obratu o 64 milionů USD, což znamená 3% mezi prvním čtvrtletím roku 2022 a prvním čtvrtletím roku 2023. Hlavním důvodem tohoto poklesu jsou nižší prodeje senzorů a globálních programů udržitelnosti, konkrétně o 85 milionů USD, zatímco prodeje taktických a útočných raketových programů klesly o 60 milionů USD kvůli nižšímu objemu. Tyto poklesy byly částečně vyrovnány vyššími prodeji programů integrované obrany proti vzdušnému a raketovému útoku o 70 milionů USD.

MFC také hlásí pokles provozního zisku o 8 milionů USD, což znamená 2% mezi prvním čtvrtletím roku 2022 a prvním čtvrtletím roku 2023. Tento pokles je přičítán nižšímu zisku z programů senzorů a globální udržitelnosti, konkrétně o 85 milionů USD, zatímco vyšší zisk z programů integrované obrany proti vzdušnému a raketovému útoku o 60 milionů USD byl částečně vyrovnán. Celková úrovně zisku byla pozitivně ovlivněna díky směsi smluv v taktických a útočných raketách. Celkové přizpůsobení sazeb čistého zisku bylo o 25 milionů USD nižší v prvním čtvrtletí roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022.

Rotary and Mission Systems

RMS, divize společnosti Lockheed Martin, oznámila, že čisté tržby za první čtvrtletí roku 2023 klesly o 42 milionů USD (1 %) v porovnání se stejným obdobím v roce 2022. K poklesu došlo převážně kvůli nižším tržbám o 75 milionů USD za vrtulníkové programy Sikorsky, a to kvůli menšímu objemu produkce modelu Black Hawk. Dále došlo k poklesu tržeb o 60 milionů USD za různé programy C6ISR (řízení, kontrola, komunikace, počítače, kybernetika, bojové systémy, zpravodajství, průzkum a dozor), a to kvůli nižšímu objemu. Tyto poklesy byly částečně kompenzovány zvýšenými tržbami o 85 milionů dolarů za programy integrovaných válečných systémů a senzorů (IWSS), a to kvůli vyššímu objemu (programy Aegis a TPY-4).

Operační zisk RMS v prvním čtvrtletí roku 2023 klesl o 56 milionů USD (14 %) ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022. K poklesu došlo především kvůli nižšímu operačnímu zisku o 65 milionů dolarů za vrtulníkové programy Sikorsky, a to kvůli menšímu objemu produkce, netovým přizpůsobením zisku a směsi smluv v programu Black Hawk a nepříznivým úpravám zisku (model CH-53K). Celkové úpravy čistého ziskového sazby byly v prvním čtvrtletí roku 2023 o 35 milionů USD nižší.

Space

Čisté tržby k 26. březnu 2023 vzrostly o 400 milionů USD, což je nárůst o 16 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022. Tento růst je přičítán především:

  • Vyšším prodejům za 185 milionů USD pro programy strategické a raketové obrany díky vyššímu objemu vývoje (Next Generation Interceptor – NGI).
  • Dále vyšším prodejům za 170 milionů USD pro programy kosmické bezpečnosti díky vyššímu objemu vývoje (utajený název).
  • Pozitivním účinkům vyšších ziskových úprav (Next Generation Overhead Persistent Infrared geosynchronní satelity (Next Gen OPIR) a (utajený název)).
  • Vyšším prodejům za 55 milionů USD pro komerční civilní kosmické programy díky vyššímu objemu (Orion).

Provozní zisk divize v prvním čtvrtletí k 26. březnu 2023 vzrostl o 32 milionů USD, což je nárůst o 13% ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022. Tento nárůst je především způsoben vyšším provozním ziskem v hodnotě 70 milionů USD pro programy kosmické bezpečnosti díky pozitivním účinkům vyšších ziskových úprav (Next Gen OPIR a (utajený název)). Tento nárůst je částečně kompenzován snížením zisků z podílu na společnosti United Launch Alliance (ULA) o 45 milionů USD kvůli nižšímu objemu startů a nárůstu nákladů na vývoj nových produktů. Celkové úpravy ziskového objednávkového kurzu byly v prvním čtvrtletí roku 2023 o 85 milionů USD vyšší než ve stejném období v roce 2022.

Celkové akciové zisky/ztráty (především ULA) představovaly přibližně 15 milionů USD ztrát, tedy 5% z provozního zisku Space v prvním čtvrtletí roku 2023, ve srovnání s přibližně 30 miliony USD, tedy 12% v prvním čtvrtletí roku 2022.

Další zajímavosti z konferenčního hovoru

Dodavatelské řetězce

Lockheed Martin nyní přechází na nové způsoby správy dodavatelského řetězce, které by měly pomoci zlepšit spolehlivost a efektivitu. Namísto toho, aby každá oblast společnosti měla svůj vlastní dodavatelský řetězec, společnost bude sjednocovat poptávku po dodávkách od všech dodavatelů. To by mělo vést k synchronizaci požadavků a ke zvýšení objemů nákupů surovin a komponent.

Společnost očekává, že tyto nové postupy dodavatelského řetězce pomohou posílit celý dodavatelský řetězec a vést průmysl do budoucnosti s lepšími postupy v této oblasti. Zlepšení výkonnosti dodávek se však očekává až v roce 2024.

Jak vidí Lockheed Martin budoucnost

$LMT plánuje v nadcházejících pěti letech velký růst díky mezinárodním obchodům. Především programy FMS a F-35 mají být hlavními tahouny růstu.

Společnost věří, že se podaří uzavřít obchod s Austrálií ohledně programu Military Satellite Communication, který by rozšířil mezinárodní působnost jejich kosmického odvětví.

Zatímco na poli letectví bude společnost nadále soutěžit s výrobou F-16 a F-35 a snažit se zvládnout požadavky na produkci.

Divize RMS se bude věnovat prodeji SEAHAWK helikoptér a radarových systémů.

Divize MFC se plánují zaměřit na prodeje PAC-3 Javelin, GMLRS, JASSM a LRASM. Všechny obchody budou uzavírány přes proces FMS a společnost doufá v podporu americké vlády.

Mezinárodní trh by měl být pro Lockeed Martin důležitý i v budoucnu a společnost se bude snažit získat více mezinárodních zakázek.

Závěr

No vypadá to celkem dobře. Až si říkám, že je škoda, že jsem nenakoupil více. Občas si říkám jestli není lepší vybírat spíše tyto nudné akcie.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.