SPAC neboli Special Purpose Acquisition Company je právní forma společnosti, jejíž akcie se obchodují na burze. Má jen jediný účel. Koupit jinou společnost, která se takto dostane na akciový trh. Jedná se o zajímavou alternativu k IPO.

Jak to probíhá

Zkušení manažerský tým, většinou pod záštitou banky anebo fondu, založí SPAC a oznámí úmysl koupit nějakou společnost ze specifického oboru. Vydají se akcie, většinou s cenou 10 USD/kus v hodnotě od pár desítek milionů až několik miliard USD.

Na koupi společnosti má SPAC 2 roky, pokud se jim to povede, tak se společnosti sloučí a SPAC přejmenuje. Pak dále pokračuje obchodování na burze běžným způsobem. Když se jim to nepovede SPAC se ruší a peníze za akcie vrací.

Výhodou je, že o každé akci, kterou SPAC provede musí sepsat hlášení, takže víte co se zhruba děje a to včetně oficiálně zaslané nabídky společnosti, kterou chtějí koupit.

SPAC může být akcioví, kde za akcie SPAC dostanete akcie koupené společnosti anebo si kupujete Warrant, což by měla být něco jako opce. Tedy předkupní právo za předem stanovenou cenu na budoucí akcie společnosti. Například si koupíte za 1 USD Warrant na 1 akcii za 11 USD. Pokud vše půjde hladce, tak si po sloučení budete moct koupit akcii. Takže za 1 zaplatíte 12 USD. Jsou tam však dvě nevýhody. Když SPAC nenajde společnost a zruší se, tak Warrant propadnou a uplatnění Warrant musí provést váš broker, což jsou poplatky navíc. Warant jsem osobně ještě nezkoušel.

Životní cyklus SPAC detailně

 1. Jeden anebo více pre-IPO sponzorů zaplatí zakládací poplatek a další náklady, které musí být 5,1 % plánovaného IPO. Zároveň si musí připravit i peníze na plánovanou prezentační cestu “roadshow”. Roadshow se běžně dělá i u běžných IPO, jen u SPAC nebývá tak nákladná.
 2. SPAC je vytvořen jako společnost, většinou LLC.
 3. Nově vytvořená společnost musí podat formulář S1 (prospectus) k SEC (Securities and Exchange Commission). S1 musí obsahovat všechny detaily o SPAC, kdo jsou akcionáři, manažeři, jakou má strategii akvizice a další zákonem vyžadované informace.
 4. Pre-IPO sponzoři mohou nyní vložit do IPO peníze, které se uloží do fondu, pod správou právníků. Na oplátku pre-IPO sponzoři, teď už investoři, získají takzvané founder shares (zakladatelské akcie), ty se za běžné akcie v den IPO smění výhodným poměrem. Většinou to je 1:1,225 až 1:1,25
 5. Dokument S1 je schválen SEC a SPAC může být uveden na burzu a připravovat IPO.
 6. Investiční bankéři a další investoři pořádají roadshow a propagují SPAC. Jejích cílem je v této fázi získat velké institucionální investory, kteří se budou účastni IPO SPACu. Této roadshow se většinou účasní vedení, hlavní manažeři SPAC a bank, která SPAC zaštiťuje.
 7. Výsledkem roadshow by mělo být dostatek institucionálních investorů, kteří si koupí při IPO akcie.
 8. SPAC je uveden na NYSE anebo NASDAQ bankou, která je pod SPAC podepsána. V některých případech může být SPAC i na obou burzách současně.
 9. Den na to nastává IPO. Akcie si koupí institucionální investoři a peníze jdou do fondu. Zároveň se s akciemi SPAC začíná veřejně obchodovat.
 10. Od této chvíle se se SPAC veřejně obchoduje a tady si jej můžeme i my koupit.
 11. Cena akcií začíná většinou na 10 USD a pro SPAC je typické, že nejsou moc velké objemy. Občas prosáknou na veřejnost nějaké informace anebo se zjistí, že manažeři SPAC mají za sebou řadu úspěšných investic a může dojít k hype, kdy cena akcí vylétne nahoru, aniž by SPAC vůbec s nějakou společností jednal.
 12. Manažeři SPAC musí postupovat podle toho co vyplnili v S1 (prospectus). Pokud je tam, že hledají nějakou společnost z oboru tak se do toho pustí, jestli tam je konkrétní společnost, tak půjdou po ní. Klidně vše může být už dlouho dopředu domluvené.
 13. SPAC získá soukromou společnost anebo i několik společností, případně jen část (záleží co si dali za cíl). Cílová společnost musí být soukromá a nesmí být na žádné veřejné burze.
 14. Poté co je cílová společnost získána, je spojena se SPAC, který je veřejně obchodovatelná společnost. Tento proces se nazývá “reverse merger”. Výsledkem je že soukromá společnost je veřejně obchodovatelná. Dále se provedou všechny právní kroky a SPAC přestává existovat. Místo něj je tu veřejně obchodovatelná společnost na akciovém trhu.

Proč SPAC a ne IPO

Pro společnosti, které chtějí na akciový trh, nabízí SPAC řadu výhod:

 • Celý proces je rychlejší.
 • Mají zaručeno dopředu kolik dostanou peněz.
 • Ušetří peníze.

Závěr

Počet SPAC v posledních letech výrazně roste a nabízí zajímavé investiční příležitosti. Je však třeba nepodléhat různým hype jinak přeplatíte.

Články o doméně SPAC na 404m.com