CZ.NIC zveřejnil seznam administrativně vyřazených domén

Organizace CZ.NIC, která se stará o naší národní doménu .cz se rozhodl zveřejnit seznam domén, které jsou administrativně vyřazené. To znamená, že se na nich nezobrazuje žádný obsah (jsou vyřazené z DNS zóny) a ani se s nimi nemůže vlastník či registrátor nijak nakládat. Na seznamu je také uvedeno, proč jsou vyřazené a datum.

Většina domén na tomto seznamu je vyražena z důvodu v karanténě před zrušením z důvodu nesprávných údajů držitele/nesdělení zástupce. Tento stav nastává, pokud CZ.NIC pojme podezření, že doména není registrována na validní kontakt s adresou v EU. Pokusí se vlastníka vyzvat k nápravě a ten pokud tak neučiní o doménu může přijít. Měli byste tak dbát na to, aby vaše doména měla validní e-mail, telefonní číslo a hlavně doručovací poštovní adresu. Ověření totiž může proběhnout i zasláním doporučeného dopisu.

Vypadá to, že domény které jsou z tohoto důvodu administrativně vyřazeny, tak čekají na smazání v rámci své expirace.

Další důvod který najdeme je rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. To jsou žádosti policie. Doména může být odstavena pokud na ní dochází k zjevné páchání trestné činnosti. Otázkou je co se s těmito doménami děje a kdy jsou uvolněny. Nejstarší je blokována od 7.3.2014 a expirovala 30.10.2014.

Pak tu máme rozhodnutí soudu/RS. RS je rozhodčí soud. Jedná se o doménový sport, který nebyl ještě rozhodnut, případně byl rozhodnut tak že doménu asi nesmí používat nikdo :)

V seznamu dále najdeme jako důvod rozhodnutí jiného OVM. OVM je zkratkou pro orgán veřejné moci. Přemýšlím kdo mimo policie, soudu a státního zastupitelství by mohl dát vypnout doménu.

V únoru a březnu nám tam přibylo několik důvodů dle článku 17 Pravidel registrace. V pravidlech registrace [PDF] najdeme pod článkem 17:

 1. ZRUŠENÍ DELEGACE JMÉNA DOMÉNY
  17.1. Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Jména domény, jestliže je
  Jméno domény užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní
  počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že prostřednictvím Jména domény, či služeb, které
  jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry,
  malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo hardware dostupný
  prostřednictvím Jména domény je řídícím centrem sítě propojeného hardware
  distribuujícího škodlivý obsah (zejm. botnet).
  17.2. Sdružení CZ.NIC je oprávněno zrušit delegaci Jména domény až na dobu 1 měsíce, a to i
  opakovaně, sdružení CZ.NIC však není povinno aktivně vyhledávat Jména domén, která by
  mohla splňovat podmínky uvedené v článku 17.1.
  17.3. Podrobnosti týkající se ověřování podmínek pro zrušení delegace a postupu při zrušení
  delegace stanoví CZ.NIC-CSIRT
  17.4. Postupem dle tohoto ustanovení se nelze domáhat ochrany majetkových práv třetích osob,
  ani zasahovat proti distribuci nevyžádané pošty (spam), jestliže nejsou splněny podmínky
  stanovené v článku 17.1.
  17.5. Zrušení delegace Jména domény provedené dle Pravidel registrace sdružením CZ.NIC
  nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého sdružením CZ.NIC od Držitele nebo
  jiné osoby v souvislosti se Jménem domény, jehož delegace se zrušuje.

Tento bod slouží zejména k vypínání škodlivých webů, kde je nutné jednat rychle. Tedy weby, které jsou hlavně zneužívané pro páchání kybernetické kriminality. Nicméně byl využit i k vypnutí takzvaných dezinformačních webů.

Závěr

Tento seznam je rozhodně dobrý nápad. Občas narazíte na blokovanou doménu a chcete vědět proč je vlastně blokována, případně kdy se uvolní. Pomáhá to také transparentnosti. Přeci jen CZ.NIC má obrovskou moc, může vypnout jakýkoliv web na doméně .cz. Podobným seznamem ukáže, že toho nezneužívá.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.