Nejčtenější články

[insert_php]
$widget_instance= array(‘title’=>’Nejsilnější stránky na 404M.com’, ‘posts_number’=>30, ‘days_ago’ => 7000, ‘show_hits’ => true);
the_widget(‘MostReadPostsWidget’, $widget_instance);
[/insert_php]

Napsat komentář