Uvažujete o přechodu z OSVČ na právnickou osobu?

Rozhodnutí, zda zůstat i nadále OSVČ, nebo se schovat pod nálepkou s.r.o., trápí mnoho živnostníků. Zda se jim tento krok vyplatí či nikoliv je vždy otázka individuálního přístupu. Ačkoliv se totiž objektivně zdá s.r.o. jako výhodnější způsob podnikaní, ne vždy tak tomu musí být.

Výhody založení s.r.o. a vystupování pod touto právní formou přináší řadu daňových úlev včetně možnosti daňové optimalizace. Důležité je také zmínit fakt, že jako s.r.o. neplatíte vysoké sociální a zdravotní pojištění. Na druhou stranu u podnikání fyzických osob stačí vést jednoduchou daňovou evidenci, kterou většina podnikatelů zvládá vlastními silami. V případě právnické osoby se však v žádném případě nevyhnete podvojnému účetnictví, na které je ve většině případů nutné vyhledat pomoc účetní. Opomenout nelze ani fakt, že u s.r.o. nemůžete zaplatit část svých výdajů procentem z příjmů, což je zejména pro řemeslníky často mnohem výhodnější, než získaná úspora na daních.

Co je u OSVČ na rozdíl od s.r.o. problematické v každém případě je ručení celým majetkem. Není třeba jmenovat případy, kdy fyzická osoba zadlužila sebe i svou rodinu svým podnikáním na mnoho let. Závazky se navíc nesmazávají ani po podnikatelově smrti. U s.r.o. Vám nic takového nehrozí. Zde totiž celým svým majetkem ručí pouze společnost, společníci jsou chráněni limitem výše nesplaceného vkladu.

Jak přejít na s.r.o.?

Samotné založení společnosti samozřejmě přináší celou řadu dalších problémů. Mnoho administrativních kroků, které je třeba dodržet spolu s nutností složit základní kapitál, se dá ale snadno obejít využitím specializované firmy nebo nákupem ready made společnosti. Mnohem větší problémy přináší způsob, jak převést majetek od fyzické osoby tu na novou právnickou.

První možností je vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu nově založené právnické osoby. Problémem zde ale bývá právě v samotném převodu majetku, který musí být oceněn soudním znalcem, což není zrovna nejlevnější. Samozřejmě je nutné i provést příslušné ohlášení společnosti na úřadech.

Ne o mnoho přijatelnější a odlišnou možností je založení nové společnosti a následný prodej podniku OSVČ této společnosti. I zde je třeba využít služby soudního znalce, aby ocenil majetek fyzické osoby, a byl tak umožněn bezproblémový prodej.

Zdaleka nejvyužívanější možností je pak založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby a nově vzniknuvší právnické osoby. Zde se majetek na právnickou osobu převádí postupně. Pozor je však třeba dát na velké vklady do společnosti a převody mezi spřízněnými osobami, i zde se totiž účasti soudního znalce nevyhnete. Spíše se tak tento způsob hodí pro OSVČ s menším jměním a nízkým počtem závazků.

Problematika založení s.r.o. a převodu OSVČ na s.r.o. je samozřejmě širší, než je uvedeno v předchozích odstavcích. Další informace a odbornou pomoc při převodu, můžete snadno získat, pokud využijete služeb firmy Profispolečnosti.cz, která pro Vás tento článek připravila. Kontaktovat ji můžete na email info@profispolecnosti.cz. Další informace a kontakty také naleznete na internetových stránkách http://www.profispolecnosti.cz.

Tento článek je komerčním sdělením. Jehož nejsem autorem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup