Důležité změny pro OSVČ v roce 2012

Podnikatelé a živnostníci mají v těchto dnech celkem napilno nejen v oboru svého podnikaní, ale i ve studiu nových zákonů a novel. Od tohoto roku totiž platí některé změny, které se výrazně dotknou především zaměstnávání pracovníků. Na co si dát největší pozor?

Dohoda o provedení práce již neschová všechno

Asi největší proměnou prošla dohoda o provedení práce, která byla až doposud pro obě strany jednoznačně nejvýhodnějším pracovněprávním vztahem. Na rozdíl od minulého roku musíte dohodu sjednat písemně. Zapomenout pak nesmíte uvést:

  1. Dobu, na kterou se DPP sjednává.
  2. Předmět, jenž udává, jakou činnost bude pracovník vykonávat.
  3. Rozsah práce, tedy doba v hodinách, po níž bude práce vykonávána. Celkový rozsah práce pro jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout 300 hodin. V minulých letech, byla přitom doba určena limitem 150 hodin. Pokud je tato podmínka splněna může být DPP uzavírána i opakovaně.
  4. Mzdu, jež bude vyplacena za odvedenou práci.

Kromě těchto povinných údajů je dobré ve smlouvě sjednat i možnost předčasného ukončení této DPP. Pokud tak neučiníte, dohoda může být vypovězena pouze po dohodě obou účastníků, nejste tak chráněni například v případě, že Váš zaměstnanec neprovede zadanou práci včas. Stejná ochrana také chybí zaměstnanci, při nesplnění závazků z Vaší strany.

Další novinkou u DPP je také zpojistnění, které se týká všech, kdo si vydělají více než 10 000 Kč. Každého takového zaměstnance je třeba zaregistrovat na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. S tímto souvisí i povinnost vést evidenční list důchodového pojištění pro tyto zaměstnance, a po ukončení dohody vystavit tzv. zápočtový list. Zvýšení příjmu i o jednu korunu nad hranici 10 000 Kč bez podpisu daňového prohlášení, tak může přijít draho nejen zaměstnance, ale zejména zaměstnavatele, jak ukazuje následující tabulka.

 

Zaúčtovaný měsíční příjem 10 000 10 001

Superhrubá mzda

x 13 400

Sociální pojištění odvedené zaměstnancem

0 651

Zdravotní pojištění odvedené zaměstnancem

0 451

Daň zálohová

1 500 2 010

Čistý příjem

8 500 6 889

Sociální pojištění odvedené zaměstnavatelem

0 2 501

Zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem

0 894

Náklady zaměstnavatele

0 3 395

 

Návrat nelegálního švarcsystému

Mnoho podnikatelů v několika předešlých letech díky v chybě v zákoně využívalo tzv. švarcsystému, díky němuž se značně snížilo pro zaměstnance i zaměstnavatele daňové zatížení či sociální pojištění. Tento systém, kdy běžní zaměstnanci vystupují před státem jako samostatní podnikatelé, je však opět od začátku roku 2012 nelegální.

Kontroly podnikatelů v tomto ohledu budou prováděny častěji než doposud, a to za pomoci speciálního projektu. Do toho se zapojí více než 350 inspektorů, kteří budou pomocí speciálně zřízených mobilních kanceláří prověřovat pracovněprávní vztahy zejména v oblasti stavebnictví, ubytování a restauračních služeb. Přímo na místě, díky těmto mobilním kancelářím, mohou pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí zjistit potřebné informace, jako zda je zaměstnanec přihlášen k sociálnímu a zdravotnímu pojištění nebo zda není evidován na některém úřadu práce. Na základě toho dojde rozhodnutí, zda se jedná o nelegální práci či nikoliv.

Pokuta, kterou můžete jako zaměstnavatelé dostat je nyní až 10 milionů Kč, přičemž nejnižší sankce v případě zjištění provozování švarcsystému či nelegální práce činí 250 000 Kč. Výše pokuty pro zaměstnance je pak až 100 000 Kč. Ale pozor, postihy obou stran se nebudou týkat jen daní či pojistného, ale všech výkonů závislé práce mimo pracovněprávní vztah.

Další změny pro podnikatele v roce 2012

Kromě zmíněných novinek, které se týkaly zejména zaměstnání dalších osob, se chystá samozřejmě i celá řada jiných změn. Namátkou lze zmínit prodloužení zkušební doby, prodloužení trvání pracovního poměru na dobu určitou, podmínky při platbě odstupného či změna délka pracovní doby.

(Chcete-li se o změnách v roce 2012 dozvědět více, nebo si nechat profesionálně vést účetnictví online, můžete se obrátit na firmu Profitas, která pro Vás tento článek připravila. Ceník za vedení účetnictví naleznete na webových stránkách společnosti, případně si o něj můžete napsat na email info@profitas.cz.)

 

To co jste si přečetli bylo komerční sdělení. Jehož nejsem autorem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup