Státní instituce nepotřebují TM na ochranu svých domén

Nebýt Twitteru a uživatele @Inwebstorcz, unikla by mi jedna z nejdůležitějších doménových zpráv minulého roku. Ministerstva spravedlnosti ČR se rozhodlo, že získá 8 svých domén, které byly ve vlastnictví společnosti Realtime Investments Inc.

Konkrétně se jednalo o domény ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz, krajskysoud.cz, vrchnisoud.cz a nejvyssisoud.cz. MSČR zvolilo k získání domén klasickou arbitráž a Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vyhověl žalobě.

V rozhodnutí je krom povinnosti převést domény, také povinnost zdržet se trvale jejich užívání a provozování. Takže žádné protahovaní a zneužívání, než dojde k převodu.

Podle následující citace z Justice.cz:

“Rozhodčí soud dospěl k závěru, že názvu ministerstvo spravedlnosti je třeba přiznat ochranu podle předpisů o ochraně práva právnické osoby na ochranu jejího názvu, a to s přihlédnutím k zvláštní povaze ministerstva jako organizační složky státu, která má zákonem stanovený název. K témuž závěru dospěl soud, i pokud jde o podstatné části názvů jednotlivých soudů tvořících soustavu České republiky”

by se dalo soudit, že obdobně to bude i u ostatních ministerstev a státních institucí.

Dalším důvodem, k přiznání domén, je rozsudek Městského soudu v Praze, který označil užívání domén za nekalou soutěž. Respektive obsah domén údajně vyvolával dojem, že je státní instituce schvalují či podporují. Zvláště prý MSČR vadila podpora Centrálního registru dlužníků ČR, s kterým nechce mít ministerstvo nic společného.

Zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

9 komentářů u „Státní instituce nepotřebují TM na ochranu svých domén“

 1. fakt zajimavý, na jednu stranu to chápu, pokud se na nich ještě provozovali parazitivní weby, ale jak to chodí v čr rozhodnutí soudu bývá často vzorem k řešení ostatních případů, a zachvilku města budou bojovat o své názvy domén, dále pak úřady (finanční,živnostenský) atd.

 2. Subjekt, který se domnívá, že byla registrací domény dotčena jeho práva (v tomto případě ministerstvo spravedlnosti), se může rozhodnout, jestli spor bude řešit obecný soud nebo Rozhodčí soud.

  Pokud se rozhodne pro rozhodčí soud, je majitel povinnen se tomuto řízení podrobit.

  Pak platí obecná ustanovení o rozhodčím řízení. Proti rozhodnutí rozhodčího soudu je přípustné odvolání u obecného soudu jen z důvodu nezákonnosti rozhodnutí (§ 31 zákona č. 216/1994 Sb).

  Čili: Ota1980 – ne, nedá se odvolat, rozhodnutí je konečné.

  Macecha: u nás neplatí precedenční právo. Na druhou stranu se dá předpokládat, že podobný případ řešený u stejného soudu, dostane podobný výsledek – soud nebude torpédovat vlastní dřívější rozhodnutí.

  Nutno dodat, že v tomto případě to bylo rozhodnutí jednoznačné a nemyslím, že jakýkoli jiný soud by tento konkrétní případ mohl rozhodnout jinak. Hodně uškodila ta nekalá soutěž.

  U měst je odlišná situace. Tam by mohli uspět třeba v případě, že by se web na doméně snažil tvářit jako oficiální a z tohoto omylu by těžil.

 3. Naprosto s rozhodnutím souhlasím. Typo domény a úmyslné blokování domén institucí a firem, TM a dalších obecně známých věcí je prasárna a nic jiného. Pak hledám úřad a místo na krajskysoud.cz bude na nějaké nepochopitelné státní subdoméně a vyhledávače mi budou cpát nějaké reklamou nacpané sračky.

  Jinak u nás TM není třeba. Pokud mi nějaký takový dobrák obsadí doménu ve jménu třeba mojí firmy, která existovala dřív než registrace domény, také mi ji musí navalit. A nemusím mít TM ani registraci ochranné známky. Ta je mimochodem v ČR akorát tahání peněz, protože za prvé úřad sám nic neřeší a za druhé autorský zákon kopírování loga, názvu apod. vidí zcela jasně.

 4. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR provádí DOMÉNOVÉ KRÁDEŽE ZA BÍLÉHO DNE posvěcené CZ.NIC. Zajímavé, že se Ministerstvo spravedlnosti ČR nerozhodlo soudit i o doménu soud.cz, které používá tato zlodějská organizace a snaží se navodit dojem státní instituce.

 5. Já bych to tak čistě a jasně neviděl. ministerstvo spravedlnosti je plným jménem Ministerstvo spravedlnosti ČR (tohle bych pochopil) Ještě patrnější to je u soudů, není žádný jen obvodní soud, ale Obvodní soud pro Prahu 4. A stejně u obcí doménu/název Obec Horní Loučky bych chránil, ale jen název Horní Loučky samozřejmě ne.

 6. Jelikož zmíněné instituce nepoužívají tyto domény ke komerčním účelům, jsem též proto aby bylo zabráněno spekulantům je takto zneužívat. Pochopil bych, kdyby na některé z výše zmiňovaných domén běžel úplně jiný obsah. Ale tu je opravdu evidentní snaha parazitovat na něčem co tu již někdo vytvořil.

Komentáře nejsou povoleny.