CloudFlare ($NET) – Q1/2024

CloudFlare je jedna z větších sázek v mém portfóliu, takže pokud mám čas tak si pročtu jejich výsledky a zápis z konferenčního hovoru. Níže najdete mé poznámky.

Konferenční hovor k výsledkům

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti CloudFlare, oznámil ve svém úvodním projevu silné výsledky za první čtvrtletí roku 2024. Příjmy společnosti dosáhly 378,6 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 30 %. Společnost získala 122 nových velkých zákazníků, tedy těch, kteří ročně utratí více než 100 000 dolarů, čímž se celkový počet velkých zákazníků zvýšil na 2 878, což je o 33 % více než v loňském roce. Příspěvek příjmů od těchto velkých zákazníků se zvýšil na 67 %, oproti 62 % v prvním čtvrtletí předchozího roku.

CloudFlare také dosáhl výrazného nárůstu počtu největších zákazníků, kteří ročně utratí více než 100 000, 500 000 a 1 milion dolarů, což je největší počet nově přidaných zákazníků za rok. Firma se úspěšně zaměřuje na vyšší tržní segmenty a stává se pro své zákazníky stále důležitějším a strategičtějším dodavatelem. Udržitelnost příjmů od stávajících zákazníků, měřená ukazatelem dollar-based net retention, zůstala stabilní na úrovni 115 % čtvrtletně.

Hrubá marže společnosti dosáhla 79,5 %, což je nad dlouhodobým cílovým rozpětím 75 % až 77 % a zároveň více než 78,9 % v minulém čtvrtletí. Provozní zisk byl 42,4 milionu dolarů, což odpovídá provozní marži 11,2 %. Výkon hrubé marže a provozní marže ukazuje na efektivitu a rostoucí provozní excelenci CloudFlare. Společnost také významně překonala očekávání v oblasti volného peněžního toku (free cash flow) s generováním 35,6 milionu dolarů během čtvrtletí.

Matthew Prince zdůraznil, že společnost má pevně v rukou páky svého podnikání a je hrdý na to, jak její tým pokračuje ve výstavbě sítě, obsluze stále větších zákazníků a spouštění zcela nových produktových kategorií, včetně těch v oblasti umělé inteligence, zatímco zůstává disciplinovaný v oblastech kapitálových výdajů, hrubé marže, provozní marže a peněžního toku. Firma má elegantní obchodní model, který funguje díky tomu, jak jsou jednotlivé části propojeny a využívají její vysoce efektivní síťovou infrastrukturu, což prý žádný konkurent nedokáže napodobit.

Matthew Prince reflektuje historii CloudFlare, kterou rozděluje do sedmiletých období. Prvních sedm let (2010 až 2017) bylo věnováno inženýrství, druhých sedm let rozvoji produktů a příštích sedm let bude zaměřeno na to, aby byla společnost nejlepší ve světě v inženýrství, produktech a také ve světově třídním prodeji a marketingu. Závěrem svého projevu představil Marka Andersona, nového prezidenta pro příjmy, který má za úkol zrychlit růst společnosti v následující fázi. Mark Anderson již za prvních 90 dní získal nadšené přijetí od týmu a Matthew Prince ho pozval, aby představil své první dojmy.

Mark Anderson, prezident pro příjmy společnosti CloudFlare, sdílel své nadšení a první zkušenosti po svém přechodu z pozice člena představenstva, kterou zastával posledních 4,5 roku, do aktivnější role v podniku. Nejvíce ho překvapilo, jak vynikající jsou produkty CloudFlare. Přestože je dobře obeznámen s oblastí, v níž firma působí, zdůraznil, že jejich řešení jsou o mnoho lepší než nabídka konkurence.

Anderson také poukázal na to, že existuje velký prostor pro zlepšení v oblasti marketingové strategie společnosti. Uplynulý rok byl věnován přechodu k vytvoření světově třídní obchodní organizace pro podnikové klienty. Díky skvělému týmu a zkušenostem již nyní vidí první pozitivní výsledky.

V současnosti se zaměřuje na intenzivnější rozvoj a podporu týmu, který by mohl dostat špičkové produkty CloudFlare do každé velké společnosti po celém světě. Anderson nevidí žádné překážky, které by bránily CloudFlare stát se jedním z nejdůležitějších strategických dodavatelů pro každou společnost z Fortune 500. Vyjádřil velké nadšení a očekávání od budoucích výsledků.

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel CloudFlare, pokračoval v rozhovoru s dalšími pozitivními zprávami o vývoji společnosti. Zdůraznil vliv Marka Andersona na zvyšující se počet uchazečů o strategické účetní a obchodní pozice, který vzrostl o 56 % mezi březnem a únorem po jeho jmenování. Celkově společnost zaznamenala více než 350 000 žádostí o zaměstnání v prvním čtvrtletí, což je o 47 % více než v předchozím roce, což svědčí o atraktivitě CloudFlare jako zaměstnavatele.

CloudFlare přilákal několik zkušených lídrů pro tržní strategie, včetně nového hlavního partnera a hlavy globálních prodejů a obnovy, což naznačuje záměr dále posilovat své pozice na trhu. Prince také hovořil o výzvách a příležitostech, které přináší současná geopolitická situace, včetně konfliktů na Středním východě a napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvědomuje si, že makroekonomické faktory mohou ovlivnit krátkodobé prodejní trendy, ale zdůraznil, že sektor kybernetické bezpečnosti, ve kterém CloudFlare působí, může z těchto napětí těžit.

CloudFlare uzavřel několik významných smluv, včetně tříleté smlouvy s Národním centrem kybernetické bezpečnosti ve Velké Británii a mnoha dalších významných dohod v energetice, finančních službách a dalších sektorech, což potvrzuje jejich schopnost poskytovat hodnotné a konkurenceschopné řešení pro velké korporace a vládní agentury. Tyto úspěchy zdůrazňují rostoucí přijetí celé platformy CloudFlare trhem.

Na závěr svého projevu se Prince věnoval CloudFlare Workers, platformě pro vývojáře, která nedávno překročila hranici 2 milionů aktivních vývojářů a představila řadu nových produktů, které umožňují vývojářům stavět a ladit AI modely přímo v jejich globální síti. Tyto inovace umožňují CloudFlare poskytovat nástroje potřebné k vytváření aplikací, které jsou inteligentní, škálovatelné a bleskově rychlé.

Prince zakončil svůj projev předáním slova Thomasovi, což naznačuje, že diskuse bude pokračovat s dalšími důležitými tématy týkajícími se budoucnosti společnosti.

Thomas Seifert, finanční ředitel společnosti CloudFlare, poskytl přehled o finančním výkonu společnosti během prvního čtvrtletí roku 2024. Uvedl, že produktivita prodeje se meziročně zlepšila a nová obchodní pipeline překonala očekávání. Celkové tržby vzrostly o 30 % na 378,6 milionu dolarů, s významným zastoupením z různých geografických regionů – 52 % příjmů pocházelo z USA, 28 % z EMEA a 12 % z APAC.

Společnost zaznamenala také nárůst počtu velkých zákazníků, který vzrostl o 33 % na 2 900, s příspěvkem těchto zákazníků na celkových tržbách ve výši 67 %. Hrubá marže dosáhla 79,5 %, což je zlepšení oproti předchozímu čtvrtletí. Seifert zdůraznil, že kapitálové výdaje na síť (network capex) činily 8 % tržeb, což odráží efektivitu infrastruktury společnosti.

V oblasti provozních výdajů došlo k poklesu jako procento tržeb na 68 %, díky zvýšené produktivitě a efektivitě operací. Počet zaměstnanců vzrostl o 9 % na 3 704. Výdaje na prodej a marketing klesly na 41 % tržeb, zatímco výdaje na výzkum a vývoj a obecné a správní výdaje také poklesly jako procento tržeb.

Provozní zisk se více než zdvojnásobil na 42,4 milionu dolarů a čistý příjem dosáhl 58,2 milionu dolarů. Společnost ukončila čtvrtletí s 1,7 miliardy dolarů v hotovosti a ekvivalentech. Volný peněžní tok byl 35,6 milionu dolarů, což představuje 9 % tržeb.

Seifert poskytl také výhled na druhé čtvrtletí a celý rok 2024, přičemž očekává, že tržby budou v rozmezí 1,648 až 1,652 miliardy dolarů s provozním ziskem mezi 160 a 164 miliony dolarů. Zdůraznil, že přestože makroekonomické a geopolitické nejistoty přetrvávají, společnost zůstává opatrná ve svém výhledu a zaměřuje se na dlouhodobý růst a hodnotu pro akcionáře. Na závěr vyjádřil vděčnost zaměstnancům za jejich oddanost a zákazníkům za důvěru ve společnost CloudFlare.

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti CloudFlare, hovořil o pokroku společnosti v oblasti SASE (Secure Access Service Edge), což je koncept zabezpečení poskytující bezpečný přístup na dálku. CloudFlare je schopen poskytovat nejen produkty forward proxy, ale i reverse proxy, což tvoří komplexní řešení, jež výrazně převyšuje nabídku ostatních dodavatelů SASE. Díky tomu si CloudFlare rychle získává podíl na trhu, což potvrzují i lepší pozice v hodnoceních od Gartner a Forrester.

Thomas Seifert, finanční ředitel, pak diskutoval o výkonnosti fakturací, což není pro CloudFlare ideální metrika kvůli jejich modelu, ale upozornil na rostoucí složitost obchodního modelu a na zvýšené využití cenového modelu založeného na spotřebě. Zmínil, že RPO (Remaining Performance Obligations), tedy zbývající výkonnostní závazky, vzrostly o 40 % meziročně, což ukazuje stabilní výkon navzdory kvartálním fluktuacím.

Matthew Prince podrobně popsal, jak vývojáři využívají platformu Workers AI od Cloudflare k vytváření různorodých aplikací. Mezi příklady patří využití pro klasifikaci obrazů a generování klíčových slov pro e-commerce platformy, vytváření 3D modelů z dronových snímků, popis videí a překlad, a dokonce generování obrázků jídel pro online objednávky potravin. Vývojáři si vybírají Workers AI kvůli jeho výkonu, nákladové efektivitě a schopnosti regionálně přizpůsobovat AI modely, což je zásadní pro globálně rozložené aplikace.

Thomas Seifert pak reagoval na otázku ohledně tržní strategie společnosti, zdůrazňuje, že Cloudflare postupuje opatrně a uváženě při stanovování svých finančních předpovědí, zohledňuje jak pozitivní, tak nejisté faktory trhu. Tento přístup je odrazem jejich snahy o vyvážení mezi riziky spojenými s evolucí na trhu a potenciálními výhodami, které tyto změny přinášejí.

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel CloudFlare, vyjádřil nadšení z rostoucího zájmu federálních institucí v USA, což je podpořeno nedávným získáním certifikace FedRAMP. Tato certifikace umožnila CloudFlare rozšířit své aktivity na federální úrovni, kde firma budovala důvěru prostřednictvím iniciativ jako je Project Safe Schools a Athenian Project, které poskytují jejich služby zdarma pro podporu bezpečnosti veřejných institucí.

Matthew dále zdůraznil, že CloudFlare nejenže poskytuje významné produkty, ale stává se důvěryhodným partnerem federální vlády. S narůstajícími kybernetickými hrozbami se CloudFlare ukazuje jako klíčový hráč v ochraně federálních institucí, což vede k rostoucímu obchodnímu úspěchu v tomto sektoru.

Ohledně debaty o kapitálových výdajích na AI, Matthew vysvětlil, že CloudFlare efektivně využívá svou jednotnou síťovou infrastrukturu k minimalizaci nákladů. Rozšířili kapacitu GPU do více než 150 měst globálně, přičemž udržují vysokou úroveň využití existujících serverů bez potřeby investovat do dalších drahých serverů. Toto umožňuje CloudFlare efektivnější a nákladově efektivnější rozšíření svých služeb AI ve srovnání s tradičními poskytovateli cloudových služeb.

Thomas Seifert, finanční ředitel, doplnil, že síťové kapitálové výdaje v prvním čtvrtletí představovaly 8-9 % tržeb, s očekáváním, že v průběhu roku dosáhnou 10-12 %. Díky různorodým případům použití Workers AI, CloudFlare efektivně optimalizuje své investice do GPU kapacity, což jim umožňuje udržet náklady na kapitálové výdaje pod kontrolou.

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel CloudFlare, se vyjádřil k současné fázi rozvoje společnosti v oblasti prodeje velkým podnikům. Považuje tuto etapu za stále ranou, přičemž se zaměřují na zlepšení schopnosti efektivně komunikovat s velkými podniky a stát se pro ně strategickým dodavatelem. Uvedl, že příchod Marka Andersona na palubu je klíčovým krokem k dosažení těchto cílů, a zdůraznil, že Mark má ideální schopnosti pro tuto roli, zejména po svém čtyřletém působení v představenstvu společnosti.

Co se týče obav z makroekonomické situace, Matthew uvedl, že na základě pozice společnosti v internetovém prostoru vnímají různé signály, které naznačují potřebu opatrnosti. Geopolitická nejistota může ovlivnit chování zákazníků, což může mít jak pozitivní, tak negativní dopady na jejich podnikání. CloudFlare se snaží zachovat zodpovědný a promyšlený přístup při investicích a správě kapitálu investorů.

Matthew Prince zdůraznil strategický význam akvizice společnosti Nefeli pro Cloudflare, která je zaměřena na rozšíření schopností Cloudflare v oblasti multi-cloud networking. Toto by mohlo rozšířit jeho dosah v oblastech Zero Trust a SASE (Secure Access Service Edge). Tato akvizice je vnímána jako vhodná díky předchozímu zapojení týmu Nefeli do launchpad programu Cloudflare, což zajišťuje kompatibilitu a minimalizuje rizika integrace. Prince zdůraznil, že takové akvizice, ačkoliv nejsou velké, jsou vysoce strategické a usnadňují vstup Cloudflare na nové trhy při využití stávajících platforem.

Co se týče financí, Prince a finanční ředitel Thomas Seifert diskutovali o přístupu Cloudflare k kapitálovým výdajům (capex), zejména v souvislosti s poptávkou po zdrojích GPU pro aplikace AI. Prince zdůraznil strategii Cloudflare sladit capex s růstem tržeb namísto spekulací o budoucích poptávkách. Tento přístup umožnil Cloudflare udržet efektivitu a kontrolu nad výdaji i při rozšiřování svých služeb.

Seifert dodal, že efektivní architektura Cloudflare umožňuje investovat do GPU prostřednictvím tržeb generovaných produkty s vysokou marží, jako je Zero Trust.

Matthew Prince uznal, že aktuální makroekonomické podmínky jsou nejistější ve srovnání s minulým čtvrtletím, ale zároveň není úroveň obav tak vysoká jako v prvním čtvrtletí roku 2022. Cloudflare přijímá opatrnější přístup v důsledku rostoucí nejistoty a možných rizik spojených se změnou vedení prodeje, což může ovlivnit jejich výkonnost. Přestože společnost zaznamenává posílení svého obchodního potenciálu a zlepšení produktivity prodejního týmu, preferuje konzervativnější přístup ve svých finančních předpovědích pro druhou polovinu roku. Toto rozhodnutí odráží opatrnost v reakci na nejednoznačné signály z ekonomiky a je záměrným krokem k minimalizaci rizik.

Matthew Prince, spoluzakladatel a generální ředitel Cloudflare, reagoval na rozdíly v růstových předpovědích mezi Cloudflare a hyperscalery. Vysvětlil, že hyperscalery mají modely založené na čistém využití, které mohou rychle reagovat na změny v poptávce, zatímco Cloudflare používá stabilnější předplatné modely, které poskytují větší odolnost v pomalejších obdobích. Cloudflare nedávno zažil období rychlejšího růstu než hyperscalery, ale nyní se jejich růstové tempo srovnalo.

Cloudflare také zdůraznil, že i když nyní nevyužívají plně potenciál monetizace AI produktů, vidí v tomto segmentu velké možnosti pro budoucí růst. Co se týče konkurence, Prince uvedl, že Cloudflare je v jedinečné pozici s jejich globálním serverless a low-latency řešením a nevidí žádného významného konkurenta, který by měl srovnatelnou nabídku. Vyzdvihl, že Cloudflare má stabilní byznys modely, jako jsou Zero Trust a SASE, a zároveň nové příležitosti s platformou Workers.

Prince zdůraznil, že Cloudflare klade důraz na inovace a dlouhodobý růst, i když to znamená občasné oběti krátkodobých zisků pro získání většího uživatelského přijetí. Cílem společnosti je stát se ikonickou technologickou firmou, což vyžaduje investice do adopce a inovací nad rámec okamžité monetizace.

Zpráva managementu v K-10

V diskuzi o finanční kondici a výsledcích operací společnosti CloudFlare se klade důraz na různé aspekty jejich obchodního modelu a strategie, které mají za cíl podporovat růst a inovace. Zde jsou klíčové body:

 1. Podstata obchodního modelu CloudFlare: CloudFlare poskytuje širokou škálu služeb prostřednictvím své globální sítě, která pomáhá firmám zlepšovat bezpečnost, výkon a spolehlivost jejich aplikací a eliminovat náklady a složitost spojenou se správou jednotlivého síťového hardware. Společnost generuje příjmy primárně z prodeje předplatného svým zákazníkům.
 2. Struktura předplatného: CloudFlare nabízí různé plány, od bezplatných po placené, včetně podnikových (Enterprise) a pay-as-you-go modelů. Podnikové plány jsou obvykle sjednávány na jeden až tři roky a účtovány měsíčně či ročně. Pay-as-you-go modely umožňují zákazníkům nákup produktů přímo na webových stránkách společnosti s minimálními technickými požadavky.
 3. Investice do produktového vývoje: CloudFlare intenzivně investuje do výzkumu a vývoje, aby neustále rozšiřoval funkcionality a schopnosti své globální sítě novými produkty a funkcemi.
 4. Model přístupu na trh: Společnost má efektivní model přístupu na trh, který odráží flexibilitu a jednoduchost použití jejich produktů, což jí umožňuje rychle získávat nové zákazníky a rozšiřovat stávající zákaznickou základnu.
 5. Mezinárodní dosah: CloudFlare má silnou mezinárodní přítomnost s provozem ve více než 320 městech a přes 120 zemích, což pomáhá podporovat jejich růst na mezinárodních trzích.
 6. Bezplatná zákaznická základna: Bezplatní zákazníci, typicky vývojáři nebo startupy, pomáhají společnosti škálovat a fungují jako efektivní marketingový nástroj.
 7. Výzvy a rizika: CloudFlare identifikuje řadu výzev a rizik spojených s makroekonomickými vývoji a geopolitickým napětím, které mohou ovlivnit jejich podnikání a finanční výsledky. Tyto vlivy zahrnují potenciální zpomalení v růstu příjmů, zvýšenou fluktuaci zákazníků a možné prodloužení prodejních cyklů.

Tato diskuse poskytuje komplexní pohled na strategické směřování CloudFlare a podčrtává jejich adaptabilitu v reakci na měnící se podmínky trhu a technologické inovace. Tento přístup nejenže napomáhá růstu společnosti, ale také její schopnosti efektivně reagovat na výzvy a příležitosti, které před ní stojí.

Finanční stav a výkonnost

Finanční metriky

CloudFlare pečlivě sleduje několik finančních a provozních metrik, včetně následujících klíčových ukazatelů pro posouzení svého podnikání, měření výkonu, identifikaci trendů a strategické rozhodování:

 • Čistý zisk z provozních aktivit: V prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhl CloudFlare hrubého zisku 293 564 tisíc dolarů, což představuje hrubou marži 78 %, ve srovnání s 219 743 tisíc dolarů a marží 76 % v předchozím roce. Tato zlepšení naznačují efektivnější řízení nákladů a zvýšení produktivity.
 • Provozní ztráta a ne-GAAP příjem z operací: Provozní ztráta byla (54 550) tisíc dolarů, což je horší výsledek oproti (47 272) tisíc dolarům v předchozím roce. Nicméně, ne-GAAP příjem z operací, který vyřazuje určité náklady jako jsou náklady na akciové odměny a amortizaci získaných nehmotných aktiv, byl 42 443 tisíc dolarů, výrazně lepší než 19 365 tisíc dolarů v roce 2023.
 • Provozní marže a ne-GAAP provozní marže: Provozní marže byla (14) %, zatímco ne-GAAP provozní marže byla 11 %. Tento rozdíl ukazuje, jak významně mohou mimořádné položky ovlivnit finanční výsledky společnosti.
 • Čistý hotovostní tok z provozních činností a investičních aktivit: Čistý hotovostní tok z provozních činností byl 73 579 tisíc dolarů, což je více než dvojnásobek oproti 36 414 tisícům dolarů v roce 2023. Čistý hotovostní tok z investičních aktivit byl 96 950 tisíc dolarů, což je výrazně více než 15 567 tisíc dolarů v předchozím roce, což naznačuje zvýšené investice do rozvoje kapacity a infrastruktury.
 • Volný peněžní tok a jeho marže: Volný peněžní tok, který se počítá jako čistý hotovostní tok z provozních činností mínus nákupy majetku a vybavení a kapitalizovaný vnitřní software, byl 35 607 tisíc dolarů s marží 9 %, což je významné zlepšení oproti 13 903 tisícům dolarů a marži 5 % v roce 2023.

Tato data naznačují, že CloudFlare pokračuje v růstu a zlepšování svých operací, přestože čelí určitým výzvám, jako jsou provozní ztráty. Společnost zdůrazňuje, že ne-GAAP finanční ukazatele jsou užitečné pro hodnocení provozního výkonu, ale neměly by být používány izolovaně a měly by být doplněny o GAAP ukazatele pro úplný finanční přehled.

Obchodní metriky

CloudFlare sleduje několik klíčových obchodních metrik, které pomáhají hodnotit jejich obchod, měřit výkonnost a formulovat obchodní strategie. Mezi tyto metriky patří počet placených zákazníků, objem zákazníků s ročními příjmy přesahujícími 100 000 dolarů a míra udržení zákazníků na základě čistého přírůstku dolarů.

 1. Počet placených zákazníků: CloudFlare považuje růst počtu placených zákazníků za klíčový ukazatel růstu svého podnikání a budoucích obchodních příležitostí. K 31. březnu 2024 měla společnost 197 138 placených zákazníků, což je nárůst oproti 168 159 zákazníkům ke stejnému datu v roce 2023.
 2. Zákazníci s ročními příjmy nad 100 000 dolarů: Tato metrika ukazuje průnik CloudFlare do velkých podnikových účtů. Počet takových zákazníků vzrostl na 2 878 ke konci prvního čtvrtletí 2024 z 2 156 ke konci prvního čtvrtletí 2023, což naznačuje, že větší zákazníci přispívají stále větším dílem k příjmům společnosti.
 3. Míra udržení zákazníků na základě čistého přírůstku dolarů (Dollar-Based Net Retention Rate): Tento ukazatel měří schopnost společnosti udržet a rozšířit opakující se příjmy od stávajících zákazníků. Míra udržení zákazníků na základě čistého přírůstku dolarů byla 115 % v prvním čtvrtletí 2024, což je mírný pokles oproti 117 % v prvním čtvrtletí 2023. Tato míra zahrnuje expanzi a je čistá o kontrakci a úbytek, ale nezahrnuje příjmy od nových zákazníků v aktuálním období.

Tyto metriky jsou důležité pro posouzení, jak efektivně CloudFlare rozšiřuje svou zákaznickou základnu a jak dobře udržuje své stávající zákazníky, což jsou klíčové faktory pro dlouhodobý růst příjmů a dosažení ziskovosti. CloudFlare klade důraz na inovace a zavádění nových produktů, aby udržela loajalitu zákazníků a podporovala další růst.

Finanční výkonnost operací

Výsledky operací společnosti CloudFlare za první čtvrtletí roku 2024 ukazují významný růst příjmů a změny v nákladech a provozních výdajích. Zde je stručné shrnutí klíčových bodů:

Příjmy

 • Příjmy vzrostly o 88,427 tisíc dolarů nebo o 30 % meziročně, dosahujíc příjmu 378,602 tisíc dolarů v prvním čtvrtletí 2024, což bylo primárně díky přírůstku placených zákazníků a expanzi u stávajících zákazníků.

Náklady a hrubá marže

 • Náklady na příjmy se zvýšily o 14,606 tisíc dolarů nebo o 21 % na 85,038 tisíc dolarů, což bylo způsobeno především zvýšením nákladů na zaměstnance a služby třetích stran.
 • Hrubá marže zůstala stabilní na 78 %, což odráží efektivní řízení nákladů při rostoucích příjmech.

Provozní výdaje

 • Prodejní a marketingové náklady se zvýšily o 57,101 tisíc dolarů nebo o 42 %, což bylo způsobeno zvýšením nákladů na zaměstnance a nárůstem výdajů na ko-lokaci a šířkovou propustnost pro bezplatné zákazníky, stejně jako investicemi do marketingových programů.
 • Výzkum a vývoj zaznamenal nárůst o 6,164 tisíc dolarů nebo o 8 %, což bylo převážně díky nárůstu počtu zaměstnanců v tomto oddělení.
 • Obecné a správní výdaje stouply o 17,834 tisíc dolarů nebo o 37 %, což bylo zapříčiněno zejména zvýšenými náklady na zaměstnance a zvýšenými profesionálními poplatky.

Příjmy a výdaje mimo provoz

 • Příjmy z úroků vzrostly o 7,765 tisíc dolarů nebo o 58 % v důsledku vyšších úrokových sazeb.
 • Úrokové náklady klesly o 1,026 tisíc dolarů nebo o 48 %.

Celkově společnost vykázala čistou ztrátu 35,543 tisíc dolarů, což je mírné zlepšení oproti ztrátě 38,082 tisíc dolarů v prvním čtvrtletí roku 2023. Tato data ukazují, jak CloudFlare pokračuje v investování do růstu, přičemž zvyšuje příjmy a zároveň řídí náklady na dosažení dlouhodobých cílů.

Financování operací CloudFlare

CloudFlare financuje své operace primárně prostřednictvím výtěžku z prodeje svých akcií a dluhopisů, jakož i příjmů od zákazníků využívajících jejich globální síť a produkty. V průběhu let společnost emitovala různé série dluhopisů, naposledy v srpnu 2021, kdy vybrala 1,274 miliardy dolarů z emise 2026 Notes. Tato částka byla čistá o slevy pro počáteční nákupce a náklady na emisi dluhopisů.

K 31. březnu 2024 měla společnost v hotovosti a ekvivalentech hotovosti 254,4 milionu dolarů, včetně 21,9 milionu dolarů držených zahraničními dceřinými společnostmi. Kromě toho měla společnost k dispozici prodejní cenné papíry v hodnotě 1,461.8 milionu dolarů, včetně státních dluhopisů USA, komerčních papírů a firemních dluhopisů. I přes významné provozní ztráty, které společnost generovala a které se odrážejí v jejím nahromaděném deficitu 1,059.4 milionu dolarů, očekává společnost, že bude i nadále vynakládat značné investice do svého podnikání, což může vést k proměnlivému cash flow mezi kladnými a zápornými hodnotami.

Společnost věří, že její stávající hotovost, ekvivalenty hotovosti a cenné papíry k prodeji budou dostatečné na pokrytí potřeb pracovního kapitálu a kapitálových výdajů alespoň na dalších 12 měsíců. Pro období po těchto 12 měsících očekává, že bude moci financovat své potřeby pracovního kapitálu a kapitálových výdajů z existujících finančních zdrojů, peněžních toků z operativní činnosti a v případě potřeby také z možných emisí akcií nebo dluhu.

V tabulce cash flow společnosti za první čtvrtletí roku 2024 vidíme, že čistý hotovostní tok z provozních aktivit činil 73,579 tisíc dolarů, což je značný nárůst oproti 36,414 tisícům dolarů za stejné období roku 2023. Čistý hotovostní tok z investičních aktivit také výrazně vzrostl na 96,950 tisíc dolarů oproti 15,567 tisícům dolarů v předchozím roce, což odráží aktivní investice do růstu a rozvoje společnosti. Tato čísla naznačují, že společnost je finančně zdravá a má dostatečné zdroje na podporu svých dlouhodobých strategických iniciativ.

Provozní aktivity

Při pohledu na provozní aktivity společnosti CloudFlare za první čtvrtletí roku 2024 lze vidět, že čistý hotovostní tok z provozních činností dosáhl 73,6 milionu dolarů. Tento výsledek byl ovlivněn čistou ztrátou 35,5 milionu dolarů, k níž byly připočteny nehotovostní náklady ve výši 121,1 milionu dolarů a čistý odliv hotovosti ve výši 12,0 milionu dolarů z důvodu změn v provozních aktivech a pasivech.

Nehotovostní náklady zahrnovaly:

 • Stock-based compensation: 69,7 milionu dolarů
 • Depreciace a amortizace: 30,1 milionu dolarů
 • Amortizace odložených nákladů na získání smlouvy: 18,1 milionu dolarů
 • Nehotovostní náklady na provozní leasing: 11,9 milionu dolarů
 • Rezervy na špatné dluhy: 3,2 milionu dolarů
 • Amortizace nákladů na emisi konvertibilních dluhopisů: 1,0 milionu dolarů

Tyto náklady byly částečně vyrovnány netto přičtením slev ve výši 12,7 milionu dolarů.

Změny v provozních aktivech a pasivech zahrnovaly:

 • Zvýšení předplacených výdajů a ostatních oběžných aktiv: 23,0 milionu dolarů
 • Zvýšení odložených nákladů na získání smlouvy: 22,4 milionu dolarů
 • Platby související s provozními leasingovými závazky: 14,7 milionu dolarů
 • Tyto výdaje byly částečně vyrovnány:
 • Snížením pohledávek: 31,9 milionu dolarů
 • Zvýšením odložených příjmů: 9,0 milionu dolarů
 • Zvýšením akruálních výdajů a ostatních oběžných pasiv: 3,8 milionu dolarů
 • Zvýšením závazků z provozních činností: 3,1 milionu dolarů

Pro srovnání, v prvním čtvrtletí roku 2023 činil čistý hotovostní tok z provozních činností 36,4 milionu dolarů, což bylo ovlivněno čistou ztrátou 38,1 milionu dolarů, nehotovostními náklady 108,5 milionu dolarů a čistým odlivem hotovosti 34,0 milionu dolarů z důvodu změn v provozních aktivech a pasivech.

Tyto informace naznačují, že CloudFlare si udržuje stabilní cash flow z provozních činností, přestože čelí výzvám v podobě zvýšených provozních nákladů a investic do rozvoje podnikání. Tento stabilní provozní cash flow pomáhá společnosti financovat její růst a rozvojové strategie i přes pokračující čisté ztráty.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *