Pět důvodů proč vydělávat na půjčkách

Vysoké výnosy a zajištění. Dvě zásadní výhody přináší v tuzemsku nová možnost investování, kterou nabízí online tržiště Bondster. Propojuje investory s poskytovateli úvěrů a umožňuje tak lidem vydělávat na půjčkách. Ty jsou zajištěné, což zásadně – při vysokém výnosu – zvyšuje bezpečnost investice.

1. P2B lepší než P2P

Jak to funguje? Jednoduše; vlastně vyděláváte na již poskytnutých půjčkách. Bondster je online tržiště, které slouží jako prostředník mezi poskytovatelem půjčky a investorem. Ten investuje do konkrétního, nemovitostí nebo i jiným movitým majetkem zajištěného úvěru, který poskytla úvěrová společnost. To vše s výnosem, který se pohybuje v průměru kolem 10%. Běžné P2P weby naopak fungují jako platforma pro zprostředkování půjček mezi lidmi bez jakéhokoliv zajištění. Jako investiční platforma je tak Bondster u nás jedinečný. Pokud budete chtít investovat například 100 000,-Kč do roční půjčky s výnosem 8% , váš úrokový výnos bude 8 300,-Kč za rok. Spočítat si to můžete na Bondster kalkulačce ZDE.

Celková výše investice 100 000 Kč

Průměrná úroková sazba p.a. 10,00%

Očekávaný výnos po 12 měsících 9 150,51 Kč*

* úrokový výnos neodpovídá přesně průměrné úrokové sazbě 10% p.a.. Je to kvůli postupnému snižování držené jistiny. Ta se snižuje s ohledem na navracení části jistiny zpět investorovi s každou uhrazenou splátkou. Investor obdrženou jistinu může dále investovat a zhodnocovat ji.

2. Investice v bezpečí

Zásadní výhodou je vysoká bezpečnost investice. Investujete totiž do půjček, které jsou zajištěné, a to především nemovitým majetkem. Půjčky, do kterých vkládáte peníze tak mají jasnou platební historii. V případě nesplácení ze strany dlužníka existuje reálné zajištění. Poskytovatelé úvěrů, s nimiž Bondster spolupracuje, mají dlouhodobé zkušenosti a znalosti trhu, díky kterým umí své dlužníky řádně prověřit. Bondster navíc jako takový je regulovaný ČNB.

3. Garance zpětného odkupu

Další krokem, který výrazně rozšiřuje bezpečnost investice prostřednictvím platformy Bondster je i možnost garantovaného zpětného odkupu. To znamená, že poskytovatel půjčky zaručuje navrácení dlužné jistiny a úroků v případě, že je klient v prodlení se splácením. Pro investory je to velmi atraktivní služba, která na trhu není běžná.

4. Možnost okamžitého vystoupení z investice – garance likvidity

Posílení bezpečnosti zvyšuje i možnost okamžitého vystoupení z investice. Tu na trhu nikdo, kromě Bondster nenabízí. Garance likvidity umožňuje investorovi vrácení nesplacené jistiny kdykoliv po dobu držení investice. Poplatek za službu je předem dohodnutý a jasně daný. Poté, co investor potvrdí vystoupení, tak je daná částka okamžitě připsána na účet investora.

Garanci likvidity poznáte v systému pomocí ikony . Ta je uvedená v přehledu investic nebo v rámci detailu půjčky nese označení GL u služby vystoupení.

Příklad:

  • Investor vloží peníze do anuitně spláceného úvěru 25 000 Kč 20.8.2017 se sazbou 15%.
  • Investor se 21.11.2017 rozhodne využít garance likvidity a vystoupí z investice za předem definovaný poplatek například 1%
  • Zůstatek na jistině k 21.11.2017 činí 22389,48 a za dobu investice bylo investorovi vyplaceno:
    • Jistina 2610,52
    • Úroky: 922,22
  • Investor za vystoupení zaplatí poplatek ze zbývající jistiny tudíž 223,90 Kč
  • Výsledkem je možnost kdykoliv získat finance zpět a výdělek na investici 698,32 Kč

5. Tři měsíce zdarma

Ano, první tři měsíce jsou pro investory zdarma. Investor si tak může platformu vyzkoušet a až poté se rozhodnout, zda ji bude pravidelně využívat. Výše poplatku je pak procento ročně z proinvestované částky. To je, s ohledem na výši dosažených výnosů, velmi vstřícné.

Článek neslouží jako konkrétní doporučení. Rizika spojená s investicí nese každý investor samostatně a měl by vždy investovat pouze takovou část svého majetku, jejíž případná ztráta je pro něho přijatelná.