Tagged: EasyAd

Prodej podčlánkové reklamy: První dojmy

Petr Jeník na svém blogu owww.cz zažehl jiskřičku jakési podčlánkové reklamy. Jedná se na české poměry o zvláštní druh individuálního prodejte textové inzerce. V kombinaci o snadnou dostupnost pomocí PayPal mu to očividně funguje....