UDRP

UDRP neboli Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy  je proces organizace ICANN, který má řešit doménové spory. Tento proces se vztahuje na většinu gTLD a některé ccTLD druhého řádu. V podstatě se jedná o arbitrážní řešení sporu. Nahrazuje zdlouhavé soudní řízení, které by navíc nemuselo ve všech zemích dopadnout stejně. Souhlasíte s ním v momentě, kdy si registrujete doménu.

Základem úspěšného získání domény v UDRP jsou tři základní pravidla.

  1. Doména musí být stejná, podobná anebo zavádějící/matoucí s obchodní značkou stěžovatele, který na ní musí mít navíc zákonné právo. Tedy registrovanou obchodní značku.
  2. Současný vlastník s doménou nemá žádné uznatelné/legitimní plány. Například pokud vlastníte apple.tld, můžete se odvolat na to, že chcete dělat encyklopedii jablek.
  3. Vlastník domény doménu zneužívá ve zlé víře. Většinou je tím myšleno, že na ní parazituje. Formy jsou různé od klasického cybersquattingu až po zobrazování reklam. Pokud by jsem se vrátil k výše zmíněnému případu, tak pro splnění této podmínky stačí, aby jsem si na stránku s encyklopedií jablek dal reklamu společnosti Apple inc., anebo na její produkty.

Pokud chce stěžovatel vyhrát doménový spor musí být splněna všechny tři pravidla. Na Domain Day 1 se v přednášce o doménových sporech zmínila JUDr. Petra Korejzová, že za zlou víru se považuje i držení domény bez jakéhokoliv obsahu. Tak pozor na to. Vypnout doménu nepomůže :)

Začátky UDRP se datují do roku 1999, kdy bylo jasné, že doménový svět potřebuje rychlé, nezávislé a levné řešení. 24. října 1999 byla dokončena dokumentace a schválena organizací ICANN.

Jakmile začne doménový spor, nemůže vlastník doménu zrušit anebo převést jinam, bez povolení soudu.

Teď to bude trochu složitější.

  • Zahájení stížnosti se provádí u jednoho z Dispute Resolution Service Providers. Jeden z arbitrážních soudů je i u nás v České Republice.
  • Následně vyplníte stížnost.
  • Ta se pošle vybranému arbitrážnímu soudu. Součástí je i poplatek ve výši 1000 – 2000 USD, ten zahrnuje výlohy na proces a arbitra, který vás bude zastupovat.
  • Následně je kontaktován vlastník domény. Ten má 20 dní na vyjádření se.
  • Pokud tak neučiní navrhovatel vyhrál.
  • V opačném případě jsou zvoleni 3 arbitři a začíná rozhodčí soud.

Výsledek by měl být znám do dvou měsíců.

Zdroje

 

Napsat komentář